جدیدترین محصولات

 • 400,000 تومان
  در انبار موجود نیست
 • پشتیبانی از زبان فارسی / دارای 6 فونت انگلیسی و 2 فونت عربی قابلیت چاپ برچسب با عرض 3mm, 5mm, 6mm, 9mm, 12mm, 18mm, 24mm قابلیت چاپ بارکد سرعت چاپ 10 میلی متر بر ثانیهگارانتی: گارانتی 3 ساله نیکاسا ( گارانتی رسمی برادر در ایران )

  600,000 تومان
 • پشتیبانی از زبان فارسی قابلیت چاپ برچسب با عرض 3mm ،5mm ،6mm ،9mm ،12mm, 18mm, 24mm, 36mm قابلیت چاپ بارکد سرعت چاپ 80 میلی متر بر ثانیه روی برچسب HG و 20 میلی متر بر ثانیه روی برچسب TZگارانتی: گارانتی 3 ساله نیکاسا ( گارانتی رسمی برادر در ایران )

  1,690,000 تومان
 • مجهز به کاتر اتوماتیک دارای کیفیت چاپ 300 DPI سرعت چاپ 20 میلی متر در ثاینه چاپ بارکد در 16 استاندارد مختلف به صورت سریال

  1,910,000 تومان
 • پشتیبانی از زبان فارسی قابلیت چاپ برچسب با حداکثر عرض 62mm قابلیت چاپ بارکد سرعت چاپ 150 میلی متر بر ثانیهگارانتی: گارانتی 3 ساله نیکاسا ( گارانتی رسمی برادر در ایران )

  560,000 تومان
 • پشتیبانی از زبان فارسی / دارای 4 فونت انگلیسی و 2 فونت عربی قابلیت چاپ برچسب با عرض 3.5mm ،6mm ،9mm ،12mm سرعت چاپ 20 میلی متر بر ثانیهگارانتی: گارانتی 3 ساله نیکاسا ( گارانتی رسمی برادر در ایران )

  260,000 تومان
 • دارای 1 فونت انگلیسی قابلیت چاپ برچسب با عرض 3.5mm, 6mm, 9mm, 12mm سرعت چاپ 20 میلی متر بر ثانیهگارانتی: گارانتی 3 ساله نیکاسا ( گارانتی رسمی برادر در ایران )

  300,000 تومان
 • پشتیبانی از زبان فارسی / دارای 4 فونت انگلیسی و 2 فونت عربی قابلیت چاپ برچسب با عرض 3.5mm ،6mm ،9mm ،12mm سرعت چاپ 20 میلی متر بر ثانیهگارانتی: گارانتی 3 ساله نیکاسا ( گارانتی رسمی برادر در ایران )

  360,000 تومان